IMG 1977.jpg

Med Understockholm vill vi gestalta och berätta om en skuggspegling av vår egen värld. Vi vill berätta om individerna som bebor den, hur denna skuggsida är annorlunda från vår verklighet och om de likheter som den har med vår verklighetsuppfattning.

I och med Understockholm vill vi uppmuntra deltagarna att utmana och undersöka de normer och värderingar som vi möter och lever med i vår vardag.


På Understockholm önskar vi:

- En lekfull stämning

- En saga med mörka skuggor

- En visuellt gedigen och trovärdig estetik--Understockholmarr mars 26, 2010 kl. 00.41 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.