Slum.jpg

Understockholms gator kommer att vara ett, eller flera, lajv i Stockholms innerstad. Till skillnad från Den flytande marknaden (lajv) kommer det här att vara äventyrslajv med en tydlig plot att följa och nysta i. Understockholms gator kommer att spelas på de platser och med de varelser som vi tillsammans skrivit in i mythos. På grund av lajvformen kommer stor hänsyn till ickedeltagare att krävas.
--Understockholmarr mars 26, 2010 kl. 00.45 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.