- Vill du att någonting ska försvinna? - ge det till Spårlös

Spårlös, en gång järnvägsinspektör men han tappade spåret och förirrade sig ner i tunnlarna

expert på att hitta 'bra ställen' att lägga saker på.. oftast tar det flera år innan dom dyker upp igen

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.