IMG 2215.jpg

Sign up for fuck camp - kärlek, familj och närhet hos Kammarfolket

Lajvet spelar ett årsmöte för Kammarfolket - ett folk utan kön som lever i storfamiljer. Den äldsta inom varje storfamilj har sista ordet vad gäller familjens beslut, hos dettta folk är det ålder som är statusgrundande. Inom det här folket sker parning genom att brunst induceras, och så kallade bärare och givare avlar barnet ihop. Allt detta sker på särskilda hus, Barnkammare. Varje år samlas de familjer som önskar skaffa barn till ett årsmöte och de lägger fram ansökan om att skicka medlemmar till Barnkammaren. På mötet beslutas vilka som ska vara bärare och givare och i vilka par. Barnen föds och uppfostras sedan i bärarnas storfamiljer, givaren flyttar dit. Man ansöker med avseende på gener och på uppfostranssituation, man kan både ansöka i färdiga konstellationer eller med lämpliga givare och bärare och söka den andre. De närvarande familjeäldste formar ett råd som fattar dessa beslut om familjeplanering.

På det här lajvet vill vi tillsammans skapa ett spel som handlar om nära familjerelationer och rädslan över att behöva lämna sin trygga grupp och bygga sig en plats i en annan. Det handlar om att knyta kontakter mellan storfamiljer, om konflikter mellan maktspel och kärlek. Vi vill undersöka hur man bygger relationer utan att använda kvinnligt och manligt spel, i ett samhälle där det är status att vara äldre, där grått hår och rynkor är åtråvärt.

Om att spela androgynt: Vi tror att man behöver arbeta mycket med kroppsspråk, relationer och språk. På Prolog hade vi en workshop om detta, och vi kommer ha en sådan innan lajvet börjar för att implementera det. Vi vill arbeta med att tona ner typiskt manliga och kvinnliga rörelsemönster, men också med att lägga till sådant som inte kodar för kön, dels mer djurlika drag som att putsa varandra och dels att låta händer och armar vara sexuellt laddade med allt vad det innebär för kroppsspråk, beröring och gester.

Klädsel: Urbant funktionsmode och traditionellt asien/arab, svartmarkerade ögon och färggrant pyntade händer.

Lajvet blev tyvärr inställt på grund av bristande intresse. Vi spar idén, men fokuserar på Den flytande marknaden för närvarande.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.