S/S Orion är hemsökt. Gasten var en gång skeppets kapten. Nattetid hörs hans steg på kommandobryggan. Maskintelegrafen knäpper svagt.

Kaptenen är olycklig och ensam, en tragisk gestalt. Mälardrottningen lovade honom evigt liv, om han hittade hennes syster. Men systern är ännu inte funnen, och som straff är hans ande för evigt dömd till detta plan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.