Håvdamens båt.jpg

Håvdamen bor invid Strömparterren, ror sin båt med den stora håven och lägger nät i Norrström. Hon lever av vad hon fångar. Somt äter hon, som behåller hon och somt byter hon bort. Det har funnits en håvdam så längen någon kan minnas, kanske är det samma kvinna, kanske en lång linje av döttrar, kanske fångar näten en ny dam när den gamla dött.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.