I Völsungasagan drogs klingan Gram (Vrede eller Bisterhet på svenska) ur trädet Barnstokk av Sigmund. Hans son, krigaren Sigurdr, använde svärdet för att dräpa draken Fafnir. De flesta anser att allt detta är en myt, men det finns de som viskar om en kärna av sanning i sagan.

Gram är sedan länge försvunnen, men det finns tecken som tyder på dess existens. Flera hoppfulla har försvunnit i Understockholms djup när de sökt klingan i hoppet att kunna använda den i strid mot Draken. St Göransorden sägs vara mycket intresserad av att hitta Gram, och mången bedragare har försökt sälja dem kopior. Dessa bedragare förs ofta inför Rådets Hus och får hårda straff.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.