Det finns ingen ordning i staden. Den måste tyglas, till och med förstöras, och ett nytt mönster ritas. För att kunna skapa något nytt måste det gamla raderas.

Arkitekten förändrar, men inte på ett dynamiskt sätt. Arkitekten är räta linjer och geometri, perfektion och planering. Arkitekten är mullrande maskiner som sakta maler ner den gamla ordningen.

Det finns de som menar att Arkitektens syfte är att skapa en ny, storslagen värld. Även om det finns sanning i det påståendet så kvarstår det faktum att Arkitekten kommer bygga denna nya värld på den nuvarandes ruiner.

Arkitekten är tålmodig och jobbar i det fördolda i Understockholm. Det finns ingen brådska att implementera Den Stora Planen fullt ut. Allt har sin tid.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.