Idén till lajvet har nog funnits i oss länge lite till mans men efter lajvet Moira som två av oss arrangörer, Elin och Jan Åke, var involverade i att genomföra 2005 pratade Jan Åke om att arrangera Den flytande marknaden. Då fanns inte drivkraften, men i höstas gick Jan Åke och Sofia en promenad igenom Stockholms innerstad. Samtalet kom in på ämnet Neil Gaiman och vilken inspiration till lajvskapande han var och hur hur vackert Stockholm är och hur roligt det vore att göra lajv av alltihopa. Dels en flytande marknad som den som omtalas i Neil Gaimans bok Neverwhere och dels att några äventyr på Stockholms gator kändes väldigt spännande. Sofia och Jan Åke gjorde slag i saken och drog med sig Elin i arrangörsgruppen.

Vi insåg snart att för att skapa en så stor och komplex bild av Understockholm som vi ville ha så måste vi ha inspiration från fler håll, varför vi bestämde oss för att göra det hela till en mer öppen process. När vi kört två gatulajv insåg vi att fler är bättre och knöt en av deltagarna, Annica till arrangörsgruppen, och därefter vår käraste professionella kulturentreprenör Annika. Med tiden fick Jan Åke och Elin alltförmycket annat att göra och kommer återkomma med ansvar för praktikaliteter. Och här är vi idag.

maila oss på understockholm@gmail.com

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.